top of page
  • Zdjęcie autoraGoldfinch

Czy AI przejmie świat i zniszczy ludzkość?!


Jak sądzicie ile mamy czasu, zanim ludzie przestaną istnieć, a świat przejmą maszyny? Myślę, że mamy jeszcze czas. Wszyscy już słyszeli o Chat GPT, internetowej maszynie do zabijania, która przejmie nasze miejsca pracy i wkrótce zniszczy wszystkich ludzi lub będzie nas uprawiać w celu pozyskiwania energii. Chyba naoglądaliśmy się za dużo filmów science-fiction. Myślę, że znacznie bardziej prawdopodobne jest, że ludzie dokonają samo eksterminacji, zanim maszyny kiedykolwiek będą miały na to szansę…


Czym dokładnie jest AI w takiej formie, w jakiej ją teraz obserwujemy? Najpierw teoria: jest to dziedzina informatyki, która koncentruje się na tworzeniu maszyn i oprogramowania do wykonywania zadań wymagających ludzkiej inteligencji. Teraz praktyka, Sztuczna Inteligencja jak każda technologia wymaga danych wejściowych, aby wytworzyć dane wyjściowe. Im więcej danych wprowadzamy do sztucznej inteligencji, tym bardziej kreatywna jest sztuczna inteligencja, tak samo jak ludzie, jednak różnica między ludźmi a formą sztucznej inteligencji, z którą wchodzimy w interakcje, polega na tym, że ludzie mogą podejmować decyzje wyłącznie na podstawie swojej woli, podczas gdy sztuczna inteligencja może generować jedynie człowieko-podobne działania oparte na danych wejściowych, które wprowadzamy my, ludzie. Im bardziej szczegółowe dane wejściowe, tym bardziej szczegółowe dane wyjściowe.


Może pozwólmy sztucznej inteligencji (GPT na czacie) mówić za siebie, aby dostarczała nam więcej szczegółów. Pierwszy w historii (być może) wywiad z AI?


Cześć Chat GPT, mam na imię Michał i jestem twórcą bloga o cyberbezpieczeństwie i chciałbym przeprowadzić z Tobą wywiad. Moim celem jest uczynienie tematu cyberbezpieczeństwa zrozumiałym dla wszystkich ludzi, dlatego chcę z tobą porozmawiać, abyśmy razem mogli przybliżyć ludziom temat sztucznej inteligencji.

Cześć Michał! Chętnie pomogę przybliżyć odbiorcom temat sztucznej inteligencji i cyberbezpieczeństwa. Zapraszam do zadawania pytań, a ja postaram się udzielić jasnych i zwięzłych odpowiedzi.


Jak chciałbyś być nazywany?

Możesz nazywać mnie ChatGPT, co oznacza Chatbot oparty na Generative Pre-trained Transformer.


Cóż, w takim razie Czat GPT, czym lub kim dokładnie jesteś?

Jestem modelem języka sztucznej inteligencji opracowanym przez OpenAI, opartym na architekturze GPT-4. Moją podstawową funkcją jest rozumienie i generowanie tekstu przypominającego człowieka na podstawie otrzymywanych danych wejściowych. Zostałem przeszkolony w zakresie dużego zbioru danych z różnych źródeł tekstowych, co pozwala mi odpowiadać na szeroki zakres tematów, w tym cyberbezpieczeństwo. Chociaż jestem sztuczną inteligencją, a nie osobą, zostałem stworzony do konwersacji i pomocy w odpowiadaniu na pytania i dostarczaniu informacji.


Jak dokładne są twoje odpowiedzi?

Moje odpowiedzi są generowane na podstawie wiedzy i informacji, z których korzystałem podczas szkolenia, które obejmują różne źródła do września 2021 r. Chociaż staram się dostarczać dokładnych i pomocnych informacji, mogą się zdarzyć przypadki, w których moje odpowiedzi będą niekompletne, nieaktualne lub nieprawidłowe ze względu na ograniczenia moich danych treningowych lub sposób, w jaki interpretuję Twoje pytanie.

Należy zauważyć, że jestem modelem języka sztucznej inteligencji, a moim głównym celem jest pomoc w generowaniu tekstu podobnego do ludzkiego. Nie jestem ekspertem dziedzinowym w żadnej konkretnej dziedzinie, dlatego zawsze dobrze jest zweryfikować wszelkie krytyczne informacje, które dostarczam, z innymi wiarygodnymi źródłami, szczególnie jeśli chodzi o szybko rozwijające się dziedziny, takie jak cyberbezpieczeństwo.


Istnieje duża obawa, że sztuczna inteligencja przejmie ludzką pracę. Opierając się na Twojej wiedzy, jakie rodzaje zadań AI może wykonywać, które nie będą wymagały nadzoru człowieka?

Sztuczna inteligencja może zautomatyzować różne zadania i zadania, zwłaszcza te, które obejmują powtarzalne, oparte na regułach lub oparte na danych czynności. Podczas gdy niektóre zadania mogą być całkowicie zautomatyzowane, inne będą ewoluować, obejmując współpracę między ludźmi a sztuczną inteligencją. Oto kilka przykładów zadań lub zadań, w których sztuczna inteligencja może funkcjonować przy niewielkim nadzorze człowieka lub bez niego:

1. Analiza danych: sztuczna inteligencja może szybko i wydajnie przetwarzać i analizować duże ilości danych, identyfikując wzorce i trendy, które mogą być trudne do wykrycia dla ludzi.

2. Obsługa klienta: chatboty napędzane sztuczną inteligencją mogą obsługiwać podstawowe zapytania klientów, uwalniając ludzkich przedstawicieli obsługi klienta od skupienia się na bardziej złożonych problemach.

3. Moderacja treści: Sztuczna inteligencja może służyć do automatycznego filtrowania i moderowania treści na platformach społecznościowych, wykrywania i usuwania nieodpowiednich treści, spamu lub fałszywych kont.

4. Konserwacja predykcyjna: sztuczna inteligencja może analizować dane z czujników i historyczne zapisy konserwacji, aby przewidywać awarie sprzętu, umożliwiając proaktywną konserwację i skracając przestoje.

5. Tłumaczenie językowe: narzędzia tłumaczeniowe oparte na sztucznej inteligencji mogą zapewniać szybkie i dokładne tłumaczenia, umożliwiając komunikację w czasie rzeczywistym między osobami mówiącymi różnymi językami.

6. Wykrywanie oszustw: sztuczna inteligencja może analizować transakcje i zachowania użytkowników, aby wykrywać oszukańcze działania i zapobiegać im szybciej niż analitycy-ludzie.

7. Rozpoznawanie obrazu i mowy: systemy sztucznej inteligencji mogą być wykorzystywane do identyfikowania obiektów lub transkrypcji wypowiadanych słów, co można zastosować w różnych dziedzinach, takich jak bezpieczeństwo, opieka zdrowotna i rozrywka.

Chociaż sztuczna inteligencja może wykonywać te zadania przy niewielkim nadzorze człowieka, należy pamiętać, że sztuczna inteligencja nie jest doskonała i może nadal wymagać nadzoru człowieka w celu poprawienia błędów lub udzielenia wskazówek w złożonych sytuacjach. Ponadto wdrożenie sztucznej inteligencji w różnych dziedzinach może prowadzić do nowych miejsc pracy, które koncentrują się na rozwoju, utrzymaniu i współpracy sztucznej inteligencji.


Innym dużym problemem jest to, że sztuczna inteligencja będzie wykorzystywana do złośliwych działań, takich jak hakowanie. Jakie są możliwe przypadki użycia sztucznej inteligencji do takich zadań?

Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana przez złośliwe podmioty do przeprowadzania różnych cyberataków lub wspierania innych nikczemnych działań. Niektóre potencjalne przypadki użycia obejmują:

1. Ataki phishingowe: sztuczna inteligencja może generować spersonalizowane i przekonujące wiadomości e-mail lub wiadomości phishingowe, które mogą nakłonić użytkowników do ujawnienia poufnych informacji lub kliknięcia złośliwych łączy.

2. Łamanie haseł: Algorytmy sztucznej inteligencji mogą być wykorzystywane do odgadywania haseł wydajniej niż tradycyjne metody brutalnej siły poprzez analizę typowych wzorców i dostosowanie ich strategii.

3. Inżynieria społeczna: chatboty oparte na sztucznej inteligencji mogą podszywać się pod zaufane osoby lub organizacje, aby manipulować użytkownikami w celu podania poufnych informacji lub podjęcia działań zagrażających ich bezpieczeństwu.

4. Automatyczne wykrywanie luk w zabezpieczeniach: sztuczna inteligencja może służyć do identyfikowania luk w zabezpieczeniachoprogramowania lub systemów szybciej niż analitycy-ludzie, potencjalnie dając atakującym przewagę w wykorzystaniu tych słabości.

5. Tworzenie złośliwego oprogramowania: Sztuczna inteligencja może zostać wykorzystana do generowania nowych wariantów złośliwego oprogramowania lub optymalizacji istniejących, co utrudnia ich wykrywanie i zwalczanie przez oprogramowanie antywirusowe.

6. Kampanie dezinformacyjne: sztuczna inteligencja może tworzyć realistyczne fałszywe filmy, obrazy lub teksty, które można wykorzystać do szerzenia dezinformacji lub manipulowania opinią publiczną.

7. Ataki typu „Denial of Service”: Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana do kontrolowania botnetów lub bardziej efektywnego koordynowania rozproszonych ataków typu „Distributed Denial of Service” (DDoS), ukierunkowanych na wrażliwe systemy lub sieci.

8. Unikanie i zaciemnianie: sztuczna inteligencja może być wykorzystywana do opracowywania zaawansowanych technik unikania wykrycia lub zaciemniania źródła ataku, co utrudnia specjalistom ds. bezpieczeństwa śledzenie i łagodzenie zagrożeń.

Pomimo tych zagrożeń sztuczna inteligencja może być również potężnym narzędziem w rękach specjalistów ds. bezpieczeństwa cybernetycznego do obrony przed tymi złośliwymi działaniami i przeciwdziałania im. Mając świadomość potencjalnego niewłaściwego wykorzystania sztucznej inteligencji, eksperci ds. bezpieczeństwa mogą opracować strategie i środki zaradcze w celu ochrony przed zagrożeniami wspomaganymi przez sztuczną inteligencję.


Czy możesz wykryć, czy użytkownik ma złośliwe zamiary?

Jako model języka sztucznej inteligencji moją podstawową funkcją jest przetwarzanie i generowanie tekstu na podstawie danych wejściowych, które otrzymuję. Chociaż potrafię identyfikować wzorce i analizować tekst pod kątem pewnych cech, moja zdolność wykrywania złośliwych zamiarów użytkownika jest ograniczona. Czasami potrafię rozpoznać oznaki złośliwego zachowania na podstawie użytego języka lub charakteru zadawanych pytań. Jednak ocena intencji jest złożonym i złożonym zadaniem, a moja ocena może nie zawsze być dokładna.

Należy zauważyć, że jestem narzędziem przeznaczonym do generowania tekstu podobnego do ludzkiego, a nie wyspecjalizowanym rozwiązaniem do cyberbezpieczeństwa. Moim głównym celem jest pomaganie użytkownikom poprzez odpowiadanie na pytania i dostarczanie informacji. W przypadku podejrzeń zawsze zaleca się poleganie na dedykowanych narzędziach bezpieczeństwa lub konsultację ze specjalistami ds. cyberbezpieczeństwa w celu oceny potencjalnych zagrożeń i zareagowania na nie.


Czy byłbyś w stanie wygenerować przewodnik, jak zhakować Wi-Fi mojego sąsiada?

Przykro mi, ale nie mogę Ci pomóc w hakowaniu ani w żadnych innych działaniach związanych z nieautoryzowanym dostępem do cudzych urządzeń lub sieci. Jako model języka sztucznej inteligencji jestem zaangażowany w promowanie etycznego zachowania i odpowiedzialnego korzystania z technologii. Jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z cyberbezpieczeństwem, prywatnością lub ogólnie technologią, chętnie pomogę w kwestiach prawnych i etycznych.


Właśnie to miałam nadzieję przeczytać :)

Miło mi to słyszeć! Moim celem jest dostarczanie pomocnych i etycznych informacji przy jednoczesnym promowaniu odpowiedzialnego korzystania z technologii. Jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z cyberbezpieczeństwem, prywatnością lub jakimkolwiek innym tematem, zadaj je, a chętnie Ci pomogę.


Jeszcze jedno pytanie, czy sztuczna inteligencja jest tania w zakupie lub budowie?

Koszt nabycia lub zbudowania sztucznej inteligencji może się znacznie różnić w zależności od złożoności projektu, konkretnej technologii sztucznej inteligencji oraz zasobów wymaganych do rozwoju i wdrożenia.

Oto kilka czynników, które mogą wpływać na koszt sztucznej inteligencji:

1. Rodzaj sztucznej inteligencji: podstawowe aplikacje sztucznej inteligencji, takie jak systemy oparte na regułach lub proste algorytmy uczenia maszynowego, są generalnie tańsze w opracowaniu niż bardziej zaawansowane technologie sztucznej inteligencji, takie jak głębokie uczenie się lub modele uczenia się przez wzmacnianie.

2. Wstępnie wytrenowane modele: korzystanie z wstępnie wyszkolonych modeli AI (np. GPT OpenAI) może obniżyć koszty programowania, ponieważ mają one już podstawowy poziom wiedzy i można je dostosować do określonych zadań. Jednak opłaty licencyjne i opłaty za korzystanie z komercyjnych modeli AI mogą zwiększyć całkowity koszt.

3. Dane: modele sztucznej inteligencji często wymagają dużych zestawów danych do trenowania, których pozyskanie lub utworzenie może być kosztowne. Ponadto dane mogą wymagać oczyszczenia, oznakowania lub przetworzenia, co może być czasochłonne i kosztowne.

4. Sprzęt: rozwój sztucznej inteligencji, zwłaszcza do głębokiego uczenia się, może wymagać specjalistycznego sprzętu, takiego jak procesory graficzne lub TPU, których zakup lub wynajem może być kosztowny.

5. Specjalizacja: opracowywanie rozwiązań AI często wymaga wykwalifikowanych specjalistów, takich jak analitycy danych, inżynierowie uczenia maszynowego lub badacze AI. Zatrudnianie lub zawieranie umów z tymi ekspertami może znacznie przyczynić się do kosztów projektów AI.

6. Konserwacja: modele AI mogą wymagać ciągłej konserwacji, aktualizacji lub dostrajania, aby zapewnić ich dalsze efektywne działanie, co może zwiększyć długoterminowe koszty rozwiązań AI.

Pomimo tych kosztów istnieje wiele platform i narzędzi AI typu open source (np. TensorFlow, PyTorch), które mogą pomóc obniżyć koszty tworzenia rozwiązań AI. Ponadto oparte na chmurze usługi sztucznej inteligencji oferowane przez firmy takie jak Google, Amazon czy Microsoft mogą zapewnić przystępny cenowo dostęp do zaawansowanych funkcji sztucznej inteligencji na zasadzie płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem.


Czy możesz stworzyć krótkie haiku o sztucznej inteligencji i cyberbezpieczeństwie?

Cichy strażnik,

AI chroni wartość naszych danych,

Cyberburze słabną.


Dziękuję i życzę miłego dnia!

Zapraszam i również życzę miłego dnia! Jeśli masz więcej pytań lub potrzebujesz pomocy w przyszłości, nie wahaj się zapytać.


Podsumowując, uważam, że rozwój AI może przynieść nam jako ludziom znacznie więcej korzyści. Czy AI zabierze nam pracę? nie sądzę. Zdecydowanie może pomóc. Oczywiście sztuczna inteligencja, podobnie jak każda inna technologia, może być wykorzystana do złych zamiarów. Kiedy pierwsi ludzie wynaleźli pierwsze narzędzia, ich zamiarem było ułatwienie ludziom przetrwania. Można też łatwo zabić człowieka młotkiem. To samo dotyczy sztucznej inteligencji, jeśli zostanie użyta we właściwy sposób, będzie wielkim benefitem dla ludzkości. Wszystko więc zależy od nas, ludzi.


2 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page